Privacy Policy | Airtox Industries A/S

Privacybeleid

Airtox

Datum van laatste update - 13.09.2023


Privacy Beleid


Wij, Airtox Industries A/S, neem uw persoonlijke privacy serieus. We streven er altijd naar om uw persoonlijke gegevens op de best mogelijke manier te beschermen en te voldoen aan de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming. Via dit privacybeleid willen we u informeren over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt door Airtox.


Wie verzamelt uw persoonlijke gegevens en wie is de gegevensbeheerder?

De beheerder van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via onze webpagina en online formulieren, is een Deens bedrijf Airtox Industries A/S. Airtox is ook verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.


Airtox Industries A/S

Paradijsblevej 4

DK-2500 Copenhagen

DENEMARKEN


Handelsregister: CVR - Det Centrale Virksomhedsregister '

CVR-nummer: 36467614  

BTW-registratienummer: DK36467614


Waar slaan we uw gegevens op en met wie delen we deze?

De gegevens zijn veilig opgeslagen op de cloud en servers van onze serviceproviders en leveranciers, die namens ons handelen en uw informatie gebruiken om de Services te leveren en ons te helpen met onze zakelijke activiteiten zoals (het verwerken van uw betalingen, het verlenen van klantenservice of hosting). Deze bedrijven zijn geautoriseerd om uw persoonlijke gegevens alleen te gebruiken als dat nodig is om deze diensten aan ons te leveren.


Hoe worden de persoonsgegevens gebruikt?

We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u nieuwsbrieven, marketingaanbiedingen, uitnodigingen voor evenementen en informatie-enquêtes te sturen via e-mails, en om onze advertenties te personaliseren op basis van uw interesses. We zullen ook uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot pre-orderformulieren en om uw berichten te beantwoorden en klantenservice te bieden via e-mail, sms of telefoontje.


Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?

De situatie waarin we uw gegevens kunnen verzamelen, kan de volgende zijn:


 • je hebt het contactformulier op onze website ingevuld,

 • u zich hebt aangemeld voor nieuwsbrieven op onze website,

 • we wisselden contactgegevens uit tijdens speciale evenementen (bijv. beurzen),

 • je hebt een afspraak met ons gemaakt,

 • je vulde een klacht in,

 • je hebt een pre-orderformulier ingevuld om het nieuwste te kopen Airtox schoenen.

We verzamelen de volgende soorten gegevens:


 • voor-en achternaam,
 • telefoonnummer en / of e-mailadres,
 • land van verblijf,
 • functie (indien van toepassing),
 • bedrijfsnaam (indien van toepassing).

Airtox website verzamelt ook niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals:


 • browsertype,
 • taal voorkeur,
 • verwijzende site,
 • en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek,

 • gebruik van onze website,

 • geslacht,

 • leeftijd

 • belangen,

 • besturingssysteem,

 • geografische locatie.

Airtox website gebruikt Google Analytics, maar we gebruiken anonimisering van IP-adressen, dus er worden geen persoonlijke gegevens mee verzameld.


Airtox website gebruikt de advertentie- en remarketingdienst van Google Ads om te adverteren op websites van derden. We gebruiken het om te adverteren voor eerdere bezoekers van onze site, zodat ze bijvoorbeeld nieuwe producten kunnen zien of terug kunnen komen om activiteiten te beëindigen die ze niet hebben voltooid. De advertentie kan in de vorm van tekst op de zoekresultatenpagina van Google zijn of in de vorm van banners op sites in het Google Display Netwerk.


Airtox website gebruikt Facebook PIXEL om websiteverkeer bij te houden, doelgroepen te creëren om op Facebook te retargeten of om conversies van uw Facebook-advertenties bij te houden.


Voor al die activiteiten en meer, Airtox gebruik van de website cookies, kleine gegevensbestanden die op uw computer zijn opgeslagen. Als je geïnteresseerd bent in wat cookies gebruiken we of hoe we kunnen weigeren het te gebruiken, bezoek dan onze Cookies Beleid.


Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens?

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming wanneer u akkoord gaat met het ontvangen van nieuwsbrieven of als u ermee instemt door ons gecontacteerd te worden.


Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is puur vrijwillig, maar we kunnen u geen nieuwsbriefservice bieden of contact met u opnemen zonder deze gegevens.


Hoelang worden de gegevens bewaard?

We bewaren uw persoonsgegevens voor nieuwsbrieven, marketingaanbiedingen, informatieonderzoeken en contactgegevens totdat u uw toestemming intrekt.


Je hebt de rechten.


Recht op toegang

Te allen tijde u heeft het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die we opslaan en verwerken. Je kan contact opnemen met Airtox en we zullen u uw persoonlijke gegevens via e-mail verstrekken.


Recht op rectificatie

Als de informatie onjuist is, hebt u het recht om rectificatie van uw persoonlijke gegevens te vragen. Dit omvat ook het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.


Recht om te wissen, recht om te worden vergeten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld op elk moment te wissen. We zullen uw persoonlijke gegevens wissen als u de toestemming intrekt waarop de verwerking is gebaseerd.


Recht op beperking van verwerking

Je hebt het recht om te vragen Airtox om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, vooral wanneer een van de volgende situaties verschijnt:


 • u betwist de juistheid van uw persoonlijke gegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van uw persoonlijke gegevens te verifiëren,
 • verwerking is onwettig en u zult bezwaar maken tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om beperking van het gebruik ervan,
 • we hebben uw persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zullen door u vereist zijn voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims,
 • u zult bezwaar maken Airtox verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (AVG) van de EU, in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden die van u overschrijven,

Recht op overdraagbaarheid

Elke keer dat wij, op basis van uw toestemming, uw persoonlijke gegevens op een geautomatiseerde manier verwerken, heeft u het recht om een ​​kopie van uw gegevens te verkrijgen. Dit omvat alleen persoonlijke informatie die u ons heeft gegeven. We sturen u uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U heeft het recht om gegevens naar een derde partij te verzenden.


Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op Airtox legitiem belang. We zullen de persoonlijke gegevens niet blijven verwerken, tenzij we legitieme redenen kunnen aantonen voor het proces dat uw belangen en rechten zal overschrijven of als gevolg van juridische claims.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, inclusief profielanalyse gemaakt voor direct marketing doeleinden. In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer.


Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken op een manier die in strijd is met de GDPR-regelgeving, kunt u hierover altijd contact met ons opnemen. Je hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.


Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Telkens wanneer u contact met ons wilt opnemen over uw persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar dit adres hello@airtox.com


Wijzigingen in ons privacybeleid

De Services en ons bedrijf kunnen van tijd tot tijd veranderen. Als gevolg hiervan kan het soms nodig zijn dat we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Airtox behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment en van tijd tot tijd bij te werken of te wijzigen. We stellen u per e-mail op de hoogte (verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in uw abonnement) of door middel van een kennisgeving op deze site over materiële wijzigingen in dit privacybeleid. Lees dit beleid regelmatig door, vooral voordat u persoonlijke gegevens verstrekt. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op de hierboven aangegeven datum. Als u de Services blijft gebruiken na wijzigingen of herzieningen van dit Privacybeleid, geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van een dergelijk herzien Privacybeleid.